סיור במפעל

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

תבנית מוגמרת

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

מחסן משולב חלקים

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface

תרמופורמינג

f8fe4ab10a39b3d08c3632f28acface